Medlemsansökan

Vill du ställa dig i varvs- och/eller bryggkö måste du först bli antagen som medlem i klubben.

För att ansöka om medlemskap - gör så här:

  1. Läs noga igenom klubbens stadgar samt varvs- och hamnreglemente.
  2. Fyll i ansökan om medlemskap via länken nedan.
  3. Din medlemsansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte, du meddelas så fort beslut fattats. Om din ansökan godkänns får du kötid från det datum då du skickade in ansökan.
  • Observera att du endast kan bli medlem om du uppfyller bosättningskravet, dvs är skriven i Nacka.

  • Ange helst en privat epostadress som fungerar även efter jobbyte etc.