Medlemsansökan

Vill du ställa dig i varvs- och/eller bryggkö måste du först bli antagen som medlem i klubben.

För att ansöka om medlemskap - gör så här:

  1. Läs noga igenom klubbens stadgar samt varvs- och hamnreglemente.
  2. Fyll i ansökan om medlemskap genom att skaåpa ett konto via knappen nedan.
Din medlemsansökan behandlas på nästkommande styrelsemöte, du meddelas så fort beslut fattats. Om din ansökan godkänns får du kötid från det datum då du skickade in ansökan.