Miljöarbete SBK

Här hittar du  information om Solsidans Båtklubbs miljöarbete samt vägledning och användbara tips om hur du som enskild medlem på bästa sätt kan agera i samklang med miljön.

 

Klubbens utgångspunkt är att varje medlem tar ansvar för miljön genom att välja rätta kemikalier och färger samt ta hand om rester/avfall.

 

Miljön i vårt närområde är viktigt för klubben och dess medlemmar, därför bedriver SBK ett aktivt miljöarbete.

Miljö på varvet

Varje medlem är ansvarig för de föroreningar man orsakar. Ingen får lämna skräp eller oljor och kemikalier på varvet. Efter avslutat arbetet tas allt med hem och lämnas för återvinning.

För att uppfylla Havs- och vattenmyndighetens och Nacka kommuns krav på hantering av läckage från bottenfärger antog klubben 2014 en miljöplan och byggde en reningsanläggning med stöd från det statliga LOVA-bidraget.

Alla som har båt på varvet måste enligt, stadgar, reglemente och miljöplan placera en kraftig presenning under båten för att fånga upp tvättvatten och slipdamm. Vid tvätt formas en bassäng genom att presenningens sidor binds upp mot stöttor eller dylikt. Efter tvätt pumpas vattnet upp i en av de tunnor på pirra som klubben har och förs till miljöboden för rening.  Se bifogade instruktion.

Vid slipning ska dammsugare kopplas till slipmaskin och färgrester lämnas till kommunens miljöstation.

All tvätt med högtryck och slipning ska vara avslutade minst två veckor före sjösättning för att inte smutsa ned övriga båtar.

Efter sjösättning har klubben varje vår en städkväll för att rensa bort sly och snygga till på varvet som ligger inom ett naturreservat. Då passar vi också på att hjälpas åt med underhåll av bodar, maskiner och bryggor.