Båtägarförsäkran

 • Jag har som klubbmedlem och båtägare tagit del av klubbens stadgar samt varvs- och hamnreglementen.

  Jag är medveten om att jag som medlem i Solsidans Båtklubb är skyldig att:
  - Följa gällande stadgar, varvs- och hamnreglementen
  - Följa klubbens miljöplan och lämna miljödeklaration varje år
  - Ha min båt försäkrad och kunna intyga det
  - Ta ansvar för min båt på varvet samt vid brygga och boj
  - Ge instruktioner om hur båten ska lyftas, placeras på slipvagn och stöttas för att inte skadas.
 • Ange här för vilket år du vill lämna båtägarförsäkran

 • Ange här:
  - samtliga färger, kemikalier och lösningsmedel du använt eller planerar använda
  - Ange mängd per färg, kemikalie eller lösningsmedel
  - ange även arbetsmetod för respektive.

  T ex:
  "- Bottenfärg, Hempel Mille light, 2 liter, roller"

  Var specifik.
 • *Ange JA endast om du har en helt gift- och biocifri båtbotten.

 • Här intygar du att din båt är försäkrad samt hur
 • Ange din medlemsnummer/medlemskod som du hittar på din faktura eller i medlemsregistret här på hemsidan.
 • Ange vad du har för båt
 • Ange dagens datum
 • Genom att skicka in detta formulär intygar jag att innehållet är korrekt och att jag tagit del av klubbens gällande stadgar och reglementen.