Miljöarbete SBK

Här hittar du  information om Solsidans Båtklubbs miljöarbete samt vägledning och användbara tips om hur du som enskild medlem på bästa sätt kan agera i samklang med miljön.

 

Klubbens utgångspunkt är att varje medlem tar ansvar för miljön genom att välja rätta kemikalier och färger samt ta hand om rester/avfall.

 

Miljön i vårt närområde är viktigt för klubben och dess medlemmar, därför bedriver SBK ett aktivt miljöarbete.

Miljön på varvet

Klubben är mån om miljön och har antagit nya miljöregler som alla ska följa. Läs mer i stadgar, varvsreglemente samt miljöplan (nedan).

Nedanstående presentation ger dig en bild av de möjligheter du som medlem har på vårt varv.

Hallbyggarna-Jonsereds har en depå på Maskingatan 11 i Märsta. Tel 08-591 22 300. De säljer bland annat begagnade presenningar på 4,5*7 meter för cirka 1000 kr.

http://hallbyggarna.se/presenningar/kop-presenning/begagnade-presenningar/

Dessa fungerar utmärkt för att fånga upp vattnet vid bottentvätt för rening på varvet.

Miljöplan

"Hur skall jag rengöra min båt?"

Debattinlägg miljö

"Läser just nu i senaste numret av Praktiskt Båtägande nr 3,  om båtklubbarnas bekymmer med spolplattor och bottentvättar. 90% av färgens gifter fälls ut i havet under säsongen. Resterande 10% ska sedan spolas bort över spolplatta.

I Sollentuna kommun har fyra båtklubbar kommit överens med kommunen om att helt gå över till hårda färger och slipper då anlägga spolplatta.

Viggbyholms båtklubb i Täby är en av landets största klubbar. De har investerat i en spolplatta för 1,5 milj kr men eftersom marken arrenderas har klubben bara betalat delar av kostnaden.
Förmodar att de flesta båtklubbar i Nacka kommun arrenderar sin mark. Därför blir det lite märkligt att klubbarna ska åläggas att investera i mark som de inte äger. Det höjer värdet på marken och sedan kan kommunen ta ut högre arrende...

Det borde finnas ett samarbete mellan Nackas båtklubbar i dessa frågor? Nacka Förenade Båtklubbar?  Varför inte gemensamt föreslå Nacka kommun att de anlägger ngr kommunala spolplattor på lämpliga platser där båtägarna får boka tid för spolning innan torrsättning? Varje båtägare betalar direkt till den kommunala spolanläggningen för sin spolning. De båtägare som valt att inte måla botten alls kan i stället använda kommunens bottentvättar där var och en också betalar direkt. Samma princip skulle gälla för toalett-tömning. Likväl som kommunen tar hand om latrinavfall från fritidsområden, så bör det finnas kommunala tömningsstationer, mot avgift förstås.

Båtklubbarna drivs ideellt. Vem ska syssla med renhållning och tömning av toastationerna? Det är ohållbart. Att ha stationer för toatömning i varje klubbhamn är inte heller genomtänkt. Det är inte i hemmahamnen båtägarna använder sina toaletter. Det är ute i skärgården som det behövs fler bajamajor. Undersökning har visat att när det finns dass i land så använder man det i första hand. Svenska Kryssarklubben borde vara pådrivande mot skärgårdskommunerna i Sthlms län att satsa mer på att anlägga bajamajor. Skärgårdsstiftelsen är ett föredöme i detta avseende. Gynna dom och gå med som medlem/vän.

För att återgå till vår kommun, Nacka och båtklubbarna i regionen. Om det inte går att förhandla fram ett förslag om kommunalt ansvar där båtägarna individuellt köper tjänster från kommunen, som ju vore det bästa, finns det ju också ett alternativ att båtklubbar går i hop och delar på kostnader för gemensamma anläggningar. Nämligen spolplatta, bottentvättar och toatömningsstationer.

Det gäller att hitta praktiska och ekonomiska lösningar som kan fungera. Tjänstemän och politiker är inte alltid båtägare och vet heller inte hur det fungerar i verkligheten. Självklart ska vi alla försöka rädda Östersjön. Vi vill kunna äta fisken som fiskas, låta barnbarnen bada samt slippa se sälar och fåglar med skador.

Funderar på var man kan sanera sin båt? Det finns ofta gamla giftiga färger längst underst i färglagren. Alltså handlar det inte bara om att sluta måla som myndigheterna tycks tro.
Vill man måla med miljövänling Siliconfärg t.ex. så måste allt gammalt bort först. Tidningen Praktiskt Båtägande nr 3 har tema “Välj rätt bottenfärg”.

I den Digitala tidningen Dagens Båtliv, skriver man om hur båt-Sverige, med SXK och andra rikstäckande förbund, har tröttnat på HaV myndigheten och begärt ett möte som hölls den 25 febr. Myndigheten har gett riktlinjer för hur problemen ska lösas. Kommunerna har tolkat det som föreskrifter. Båt-Sverige vill skapa andrum och avvakta utvärdering.

Läs artikeln här   http://www.batliv.se/sbu.asp?type=sbu&newsid=369#.Uxyrmvl5OSp"

Hälsningar
Kate Farkas

Tömningsstationer

I vår geografiska närhet finns det tömningsanordningar på följande ställen:

- Trinntorp (Tyresösidan i Erstaviken)

- Dalaröbryggan

- Fisksätra båtklubb

- Skurusundet

- Stavsnäs

- Sandhamn

- Grinda

- Finnhamn

- samt på Utö

För att hitta tömningsstationer runt hela kusten kan du kika in på följande länk:
http://batmiljo.se/latrin/tomningsstationer/