Fantastisk båtupptagning

I fint väder (förutom en skur) genomfördes årets upptagning utan mankemang. Många var alerta och hjälpsamma samtidigt som de utförde sin uppgift på bästa sätt. Scouterna sålde hamburgare som aldrig förr. Flera hann med bottentvätt och täckning. Två tankar för tvättvatten från rengöring av båtbottnar fylldes.
 
Som ett led i att klargöra för kommunen att klubben jobbar med utfasning av förbjudna bottenfärger (TBT) kommer styrelsen att med hjälp av kommunens XRF-mätare kontrollera alla båtbottnar i höst. Båtar med kvarvarande TBT-färgrester måste saneras.
 
OBS – ingen får ha värmare eller kontinuerlig laddning av batterier. El-sladd till laddare ska vara märkt med ändamål och namn. Omärkta sladdar kommer att dras ur skåpen.

/Styrelsen