Bilder

En mycket kort film med gubben Swahn från 1958

Tips: genom att klicka på en bild blir de förstorade!

Torrsättning 2022

Städdag 2017

Sjösättning 2017

loading...

Torrsättning 2016

Sjösättning 2016

Torrsättning 2015

Sjösättning 2015

Spelrenovering

Vinter på varvet 2014

Torrsättning 2013

Sjösättning 2013

Hambo går i
Hundraåringen Singoalla gick åter i sitt rätta element!
Gustaf Tham vid neddragningsspelet
Svea på väg i

Torrsättning 2012

Singoalla på ny plats och med ny kapten.
Ordföranden låter sig väl smaka
Rutiga dukar är en nyhet på varvet
Höstens Hambobild
Carerra går till väders
Nedre varvet eller Lilla Slipen

Städdagen 2012

Sjösättning 2012

Trångt när kranbilen skall ned
Restaurang Skrovet bjuder på skrovmål
Sista rycket innan båtarna skall i
Kunniga klubbmedlemmar övervakar ungdomarna
Hambo

Hambo i sjön

Vid mastkranen

Sjösättning 2011

Lagarbete
Svea i luften!
Hamnplan
Bagatell