Bli medlem

Solsidans Båtklubben är en ideell förening som öppen för alla som bor i Nacka kommun. Som medlem får du i mån av plats ha båt uppställd på Svärdsövarvet och/eller ha båt förtöjd vid någon av klubbens tre bryggor. Du är även välkommen att besöka klubbholmen Härsö, som vi delar med andra båtklubbar i Nacka. 

I gemenskapen ingår att hålla rent vid sin båt och delta i arbetspass till exempel städning av varvet.