Välkommen till Solsidans båtklubb!

Solsidans Båtklubb är en fritidsbåtsförening i Saltsjöbaden för båtägare skrivna i Nacka. Föreningen är ideell och har funnits sedan slutet av fyrtiotalet.

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årsmöte i Solsidans Båtklubb tisdag den 14 mars kl 19.00 i Briggen, sjöscouternas byggnad intill Saltsjöbadens Samskola.

Kallelse med verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget och avgifter samt underhållsplan, avgiftspolicy och valberedningens förslag hittar du som är medlem HÄR.

Välkomna!

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Efter att årsmötet 2022 antagit nya ordningsregler införde båtklubben nya principer för alla som köar till bryggplats:
 
För att behålla sin plats i kön måste man varje nytt år göra om anmälan. Detta ska ske under perioden 1 januari till 31 mars. Detta för att klubben ska kunna erbjuda en aktuell kölista med aktivt sökande till en bryggplats. Nuvarande kölista består till stor del av passivt köande sen lång tid som i egentligen inte behöver en båtplats. Det leder till ett administrativt merarbete som gör att möjligheterna att förmedla platser försinkas.
 
Om medlem inte gör en bekräftelse varje år under första kvartalet stryks man från kölistan. Har man missat att skicka bekräftelse får man anmäla sig på nytt och därmed komma längst ned på kölistan.
 
Så här bekräftar du din köplats:

 • Gå in i klubbens administrativa system BAS:  https://bas.batunionen.se/
 • Ditt id är din mailadress. (Har du glömt ditt password - begär ett nytt)
 • Klicka på rutan Köanmälan
 • Välj kö:  ”Bga 2023
 • Kryssa i sommarplats och ange uppgifter om båten
 • Klicka på Skicka din ansökan och logga ut ur BAS efter att du kontrollerat dina uppgifter i övrigt.
Läs hela inlägget »


Båda organisationerna har ordnat miljömöten för båtklubbar med fokus på att åtgärda båtar som har förbjudna bottenfärger. Både statliga myndigheter och Nacka kommun driver frågan. Solsidans Båtklubb kommer i vår att mäta alla båtbottnar för att kartlägga förekomst av förbjudna bottenfärger. Därefter kommer styrelsen att föreslå gemensam sanering.
 
Andra miljöfrågor som togs upp var krav på marksanering, hantering av avfall samt arbetet med Nämdöskärgårdens nationalpark.
 
Bygge av mastvagnar i egen regi
Styrelsen går allt mer inför att utföra underhåll i egen regi i stället för att anlita dyra entreprenörer. Bryggor, vattensystem och hydraulspel har vi bland annat arbetat med. I höst har två nya mastvagnar byggts av metallskrot på varvet.

Läs hela inlägget »

700 kg skrot

Trots att klubben på städdagen i våras samlade in och körde bort en släpkärra full med metallskrot lyckades några i styrelsen plocka ihop till en kärra till och köra till återvinning. Förhoppningsvis lär sig medlemmar att ta hand om sitt eget skräp och skrot någon gång.

Dessutom samlades ett lass med övergivna platspresenningar ihop. Det tål att påpekas igen att varvet ligger inom ett naturreservat.

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Ny mastvagn

Klubbens eminenta kassör och ordförande har av skrot och ett par hjulaxlar svetsat ihop en ny mastvagn. Tanken är att ha flera bra mastvagnar så att det går snabbare att masta på och av.

Läs hela inlägget »

Nu finns det en ny och tydlig instruktion för dig som har trailer hos oss på varvet. Den instruktionen hittar du HÄR.

Läs hela inlägget »

Glädjande att nästan alla på varvet nu tvättar sina båtbottnar enligt reglerna. Två tankar med smutsvatten är processade så nu finns utrymme för mer vatten inför helgens båtvård. Det finns två mindre tankar i reserv vid miljöbodens långsida - bara att fylla även dessa.

Båtklubben tar miljöarbetet - och medlemmars efterlevnad av detta - på stort allvar. Båtlivet måste kunna kombineras med ett miljömedvetenhet. Vi har kommit en bra bit på vägen men mer finns att göra  vilket vi återkommer om senare.

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Fantastisk båtupptagning

I fint väder (förutom en skur) genomfördes årets upptagning utan mankemang. Många var alerta och hjälpsamma samtidigt som de utförde sin uppgift på bästa sätt. Scouterna sålde hamburgare som aldrig förr. Flera hann med bottentvätt och täckning. Två tankar för tvättvatten från rengöring av båtbottnar fylldes.
 
Som ett led i att klargöra för kommunen att klubben jobbar med utfasning av förbjudna bottenfärger (TBT) kommer styrelsen att med hjälp av kommunens XRF-mätare kontrollera alla båtbottnar i höst. Båtar med kvarvarande TBT-färgrester måste saneras.
 
OBS – ingen får ha värmare eller kontinuerlig laddning av batterier. El-sladd till laddare ska vara märkt med ändamål och namn. Omärkta sladdar kommer att dras ur skåpen.

/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Tack vare en skrotningspremie från Havs- och vattenmyndigheten kan Båtretur erbjuda möjlighet för enskilda och kommuner att kostnadsfritt lämna båtvrak till skrotning.

Båtar upp till tre ton kan lämnas in till någon av de tjugofem olika anläggningarna som finns i landet. Om du inte själv kan transportera din båt, kan Båtretur, mot ersättning, frakta den åt dig. Båten behöver vara sanerad från miljöfarligt avfall.

Båtretur är ett nationellt nätverk för miljömässigt korrekt insamling och återvinning av fritidsbåtar. Målsättningen är att det via Båtretur ska vara enkelt att få hjälp med hela processen att ta hand om en uttjänt båt oavsett om du är privatperson, båtklubb, försäkringsbolag, fastighetsägare, båtvarv, kommun eller annan aktör. Bakom nätverket står SweBoat, Båtskroten och Stena Recycling. Mer om detta i filen nedan.

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

 • hans lissell » Fakturor ute nu:  ”vad är detta?? vad är tanken”

 • Birgitta Söderberg » Nytt medlemssystem:  ”Hej jag har inte fått något mail från Svenska Båtunionen. Mvh Birgitta ”

 • Per » laglistor inför torrsättningen klara!:  ”Hej! Har 4 st kompletta segelbåtstöttor till salu, galvade, svetsade, med kedjor..”

 • Odd Klofsten » Bästa medlemmar!:  ”Hej Apropå mail från styrelsen om "Påskerbjudande", läs mer på https://batmiljo...”

 • Per » Bästa medlemmar!:  ”Hej på er! Har lite pyssel med min mast, när öppnas mastskjulen? Toppen om det g..”

Bloggarkiv

Läs hela inlägget »

Mastskjulen är öppna och telfern (mastkranswinschen) är uppstartad för avmastning - samt lagad - efter att någon varit vårdslös och dessutom glömt att meddelat att problem uppstått. Vid avmastning ska i första hand telfern användas och som reserv finns handvinschen. Kontrollera att kedja/vajer inte tar i någon kabel utan hänger fritt i samband med att du/ni fäster slingen runt masten. Var försiktig med knapparna på manöverdonet. Med ett lätt tryck på mittknappen får du masten att lyftas sakta. Vid hårdare tryck ökar hastigheten. Händer något med Telfern så kontaktar du/ni omedelbart någon i styrelsen så att den nyinstallerade reservvinschen kan tas i drift eller Telfern lagas igen om det går.
 
OBS – i mastskjulet får inga bommar förvaras utan endast master utan vant och med vajrar och linor väl uppbundna. Placera masten så att fler får plats.
 
Efter avmastningen får inte båten lämnas vid varvets brygga eller bojar. Där får båtar endast förtöjas i samband med upptagningen.
 
Vattnet på varvet sätts på i samband med upptagningen och startas med en timer på friggeboden. Sen är det i gång 8 timmar innan timern måste startas igen.
 
I somras stals den lilla röda roddbåten. Nu har vi fått en något bedagad jolle från Stefan Mälstad.
Åror finns om inte annat i sticket bakom miljöboden. Efter användning ska jollen med hjälp av det lilla spelet dras upp helt.
 
Upptagningen inleds lördag den 24 september i arla morgonstund. Som vanligt kör vi med två kranbilar. Kom i tid och ha linor på båten klara samt stöttor och pallning på plats samt den obligatoriska kraftiga presenningen på marken.
 
När det inte stör det gemensamma arbetet i laget går det bra att köpa hamburgare och fika av scouterna. På plats för att hjälpa alla ut och in från båtar finns Tim.
 
Tvätta av båtbotten och samla upp tvättvattnet i en av tunnorna på pirrorna. Töm det i tankarna vid miljöboden. Fyll en i taget. Efter att du tömt spolar du ut tunna och lindar upp slang och sladd.
 
Med lite tur får vi ett par fina höstdagar med trevlig gemenskap på varvet som avslut på en fin båtsommar.
 
//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Aktiviteter

Arkiv