För medlemmar

Inloggning i båtklubbens medlemssystem BAS, som tillhandahålls av Svenska Båtunionen, gör du genom att klicka HÄR.

Har du lagt in ditt personnummer kan du använda bank-id.
 
När du loggat in i BAS möts du av en översiktsbild som innehåller dina medlemsdata och båtdata.

1,     Båtuppgifter. Befintliga uppgifter och med möjlighet att anmäla förändringar.
2,     Avgifter för de tjänster du nyttjar
3,     Aviseringar som gjorts på dig
4,     Köuppgifter. Köer du är anmäld till och möjlighet till ytterligare köer.
5,     Filer. Innehållande ditt nyttjandeavtal, resultat av XRF-mätning
6,     För att gå vidare om du vill anmäla någon förändring av dina kontaktuppgifter

OBS: Ändringar som du lagt in blir synliga först efter att en BAS-administratör godkänt uppgifterna.