Information från SBU/SMBF och Nacka Förenade Båtklubbar & hembyggd mastvagn


Båda organisationerna har ordnat miljömöten för båtklubbar med fokus på att åtgärda båtar som har förbjudna bottenfärger. Både statliga myndigheter och Nacka kommun driver frågan. Solsidans Båtklubb kommer i vår att mäta alla båtbottnar för att kartlägga förekomst av förbjudna bottenfärger. Därefter kommer styrelsen att föreslå gemensam sanering.
 
Andra miljöfrågor som togs upp var krav på marksanering, hantering av avfall samt arbetet med Nämdöskärgårdens nationalpark.
 
Bygge av mastvagnar i egen regi
Styrelsen går allt mer inför att utföra underhåll i egen regi i stället för att anlita dyra entreprenörer. Bryggor, vattensystem och hydraulspel har vi bland annat arbetat med. I höst har två nya mastvagnar byggts av metallskrot på varvet.