Viktigt meddelande till alla som köar i klubben

Efter att årsmötet 2022 antagit nya ordningsregler införde båtklubben nya principer för alla som köar till bryggplats:
 
För att behålla sin plats i kön måste man varje nytt år göra om anmälan. Detta ska ske under perioden 1 januari till 31 mars. Detta för att klubben ska kunna erbjuda en aktuell kölista med aktivt sökande till en bryggplats. Nuvarande kölista består till stor del av passivt köande sen lång tid som i egentligen inte behöver en båtplats. Det leder till ett administrativt merarbete som gör att möjligheterna att förmedla platser försinkas.
 
Om medlem inte gör en bekräftelse varje år under första kvartalet stryks man från kölistan. Har man missat att skicka bekräftelse får man anmäla sig på nytt och därmed komma längst ned på kölistan.
 
Så här bekräftar du din köplats:

  • Gå in i klubbens administrativa system BAS:  https://bas.batunionen.se/
  • Ditt id är din mailadress. (Har du glömt ditt password - begär ett nytt)
  • Klicka på rutan Köanmälan
  • Välj kö:  ”Bga 2023
  • Kryssa i sommarplats och ange uppgifter om båten
  • Klicka på Skicka din ansökan och logga ut ur BAS efter att du kontrollerat dina uppgifter i övrigt.