kalender / ÅRSHJUL

 • Årlig anmälan till bryggkön1 januari till 31 mars
 • Årlig anmälan till varvskön1 januari till 30 juli
 • Kallelse till årsmöte skickas ut 1 mars
 • Friår bryggplats upphör 15 mars
 • Årsmöte mitten av mars
 • Senast datum för uppsägning av bryggplats 1 april
 • Fördelning av vakanta bryggplatser 1april
 • Påsättning av vattnet på varvet början av april
 • Senaste datum för att tacka ja tack bryggplats15 april
 • Fakturering av avgifter för bryggplats 15 april
 • Sista datum för att ta bort trailerbåt från varvet 15 april
 • Sjösättning första helgen efter 1 maj
 • Städdag mitten av maj
 • Senast datumuppsägning av varvsplats 1 september
 • Svar från båtägare som haft friår på varvet 1 september
 • Fördelning av vakanta varvsplatser1 september
 • Senaste datum för att tacka ja till varvsplats 15 september
 • Torrsättning sista hela helgen i september
 • Uppställning av trailerbåtar på varvet efter 15 oktober
 • Fakturering av varvsliggare 1 oktober
 • Avstängning av vattnet på varvet slutet av oktober
 • Fakturering av trailerbåtar 15 december