Städkväll

Efter sjösättningen hjälps vi åt att röja sly och städa av varvet samt genomföra en del underhålls­arbeten. Städningen av varvet sker första torsdag kväll efter sjösättningen. Om det är en helg skjuts städningen fram en vecka.
 
Var och en håller rent kring sin båt och tar hand om allt skräp från vårrustning. Klubben har ingen insamling av farligt avfall utan det lämnar var och en vid kommunens kretsloppscentral i Östervik.