torrsättning

Upptagning sker sista helgen i september.

Merparten av båtarna tas upp under lördagen. Inför upptagningen ska master vara avtagna och placerade i mastskjulet. Båtar får endast förtöjas vid varvets bojar kort innan upptagningen.

För längre tid fordras varvschefens tillstånd samt att endast en båt förtöjs per boj. Båten ska vara utrustad med linor i för och akter enligt instruktioner.

Bra om två personer per båt deltar i torrsättningen.