Egenkontroll

Inför sjösättningen utförs årligen en egenkontroll av båtklubbens anläggningar för kontroll av funktion och säkerhet. Drift och underhåll av varv och bryggor baseras på underhållsplan, riskanalys och miljöplan.