el och vatten

El vid varvet och bryggorna får endast användas tillfälligt och med Eu-godkända maskiner.

Uppvärmning av båtar får inte ske.

Under kort tid får laddning av batterier ske om sladden märkts med ändamål och namn. 

Brandrisk vid laddning av särskilt litiumbatterier måste förebyggas.

Vattnet på varvet är sjövatten som tas från Erstaviken som stängs av vintertid. På Svartviksbryggan finns kommunalt vatten sommartid.