Svärdsövarvet

Svärdsövarvet
Svärdsövarvet

Solsidans båtklubb har sedan starten på 40-talet sitt varv på Svärdsö. Varvet har plats för cirka 120 båtar och är uppdelat i två områden. Det nedre varvet är främst för motorbåtar som kan lyftas direkt från sjön. Maxvikt för båtar på övre varvet är 10 ton och på nedre varvet 4 ton.

Runt mastskjulet placeras ett tiotal segelbåtar som är svåra att slipdra. Till övre varvet tas båtar med slipvagn eller trailer. 


Under alla båtar ska det finnas en kraftig presenning för uppsamling av slipdamm och vatten från tvätt av båtbotten.
 

Båtar placeras med en meters lucka efter särskild varvsplan. Alla är skyldiga att ha båten fullt försäkrad.