Vårgärdsbryggan

Vårgärdsbryggan

Vårgärdsbryggan ligger skyddat för väder och vind i anslutning till Vårgärdsbron. Här finns ett 30-tal motorbåtsplatser platser för motorbåtar på max 33 fot, 2,8 m bredd och 3 tons deplacement.

Bryggan är utan tillgång till vatten och det finns inga parkeringsplatser intill bryggan - dock finns tillgång till el.