Avgifter 2021
 

Avgiftspolicy

Mer information om klubbens kostader och avgifter finner du i klubbens avgiftspolicy:

Kö till bryggor och varv

Vill du få plats på varv eller vid brygga eller få information om aktuellt köläge måste du först ansöka om medlemskap. Det gör du här.

Klubben har för närvarande ingen kö till varvsplats. Önskas bryggplats kan det i dagsläget inte tillgodoses omedelbart utan du placeras i kö. Räkna med 3 – 5 år innan du erbjuds bryggplats.
 
Kölistor är publicerade under fliken FÖR MEDLEMMAR och är enbart tillgängliga för medlemmar.