Avgifter 2023 och avgiftspolicy

Årsmötet fastställer avgifter varje år. Avgifterna och syftet med dem framgår nedan:

Kö till bryggor och varv

Vill du få plats på varv eller vid brygga eller få information om aktuellt köläge måste du först ansöka om medlemskap. Det gör du här.

Klubben har för närvarande ingen kö till varvsplats. Önskas bryggplats kan det i dagsläget inte tillgodoses omedelbart utan du placeras i kö. Räkna med något år innan du erbjuds bryggplats.
 
Medlem som önskar plats vid anläggningar ska årligen under första kvartalet anmäla sig på kölistan. Kölistan baseras på anmälningsdatum och tidpunkten behålls om förnyad anmälan görs senast 30 mars.

Kölistan publiceras under fliken För Medlemmar.