Köläge och köansökan

Tilldelning av bryggplats

  • Datumordning efter anmälan
  • Den lediga platsens lämplighet för den aktuella båten
  • Allt lika prioriteras båt/medlem som också är varvsliggare

 
För att behålla sin plats i kön måste man varje nytt år göra om anmälan.
Detta ska ske under perioden 1 januari till 31 mars. Detta för att klubben ska kunna erbjuda en aktuell kölista med aktivt sökande till en bryggplats.
 
Om medlem inte gör en bekräftelse varje år under första kvartalet stryks man från kölistan. Har man missat att skicka bekräftelse får man anmäla sig på nytt och därmed komma längst ned på kölistan.
 
Så här bekräftar du din köplats:

  • Gå in i klubbens administrativa system BAS:  https://bas.batunionen.se/
  • Ditt id är din mailadress (har du glömt ditt password - begär ett nytt).
  • Klicka på rutan Köanmälan
  • Välj kö:  Exv Bga 2023
  • Kryssa i t ex sommarplats och ange uppgifter om båten
  • Klicka på Skicka din ansökan och logga ut ur BAS efter att du kontrollerat dina uppgifter i övrigt

Bryggkö