Avgifter 2021
 

Avgiftspolicy

Mer information om klubbens kostader och avgifter finner du i klubbens avgiftspolicy:

Kö till bryggor och varv

Kölistor förs av varvs- och bryggchef. Vill du ställa dig i kö för plats på varv eller vid brygga eller få information om köläge måste du först ansöka om medlemskap. Det gör du här.