Avgifter 2020

Se årets prislista i filen nedan
 

Avgiftpolicy

Mer information om klubbens kostader och avgifter finner du i klubbens avgiftspolicy:

Kö till bryggor och varv

Solsidans båtklubb har kölistor för bryggor och varvsplatser. I första hand tillfrågas den medlem som har längst kötid tillfrågas först.

Ibland måste vi på grund av båtmodell, längd, bredd och djupgående välja att tilldela platser till medlem med kortare kötid.