2013 > 12

Höst på varvet Höst på varvet
Allt fler båtklubbar bygger spolplattor för att fånga in rester av biocidbottenfärger. Det är Havs- och vattenmyndigheten som rekommenderar anläggande av spolplattor.

Nacka kommun har tolkat det som ett krav och beslutat att SBK till upptagningen nästa år ska ha en spolplatta.

Detta har styrelsen överklagat för att man inte kan grunda ett beslut på en annan myndighets rekommendation. Dessutom är HaVs råd att klubbar ska ha plattor på plats till våren 2015.

Vi har i överklagandet även ifrågasatt om det inte är ett tekniskt handelshinder att kräva spolplatta för att använda en inom EU godkänd biocidbottenfärg. Det är ännu oklart om synen på detta enligt Kemikalieinspektionen. Östersjön är en så kallat känsligt hav där det kan vara möjligt att ställa särkrav i Sverige.

Enligt klubben är det inte tekniskt möjligt och ekonomiskt motiverat att ställa krav på en spolplatta eftersom vårt varv ligger i sluttande terräng och upptagningen sker med slip. Dessutom kan man borsttvätta båtbotten i Saltsjöbaden innan upptagningen.

SBK måste som andra klubbar satsa mera på miljöinsatser. Vi har tagit fram en miljöplan, åtgärdat påpekanden från 2012 och nu ansökt om LOVA-bidrag för att eventuellt bygga en spolplatta. Till årsmötet kommer styrelsen att föreslå att en miljöfond byggs upp genom extra avgiftsuttag i ett par år.

Passa på och sätt in en däcksgenomföring för toatömning i vår och planera för en mera miljövänlig vårrustning. Tips finns under miljöfliken som du hittar genom att klicka här.

Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt skön vinter med många och långa helger och goda möjligheter att drömma om nästa båtsäsong!
Läs hela inlägget »
Etiketter: miljö, miljöplan

Aktiviteter