Välkommen till Solsidans båtklubb!

Solsidans Båtklubb är en fritidsbåtsförening i Saltsjöbaden för båtägare skrivna i Nacka. Föreningen är ideell och har funnits sedan slutet av fyrtiotalet.

2015 > 05

Vårhälsning!!

Stort TACK till alla för en fint genomförd sjösättning. Våra nya kranförare var fantastiskt duktiga och trevliga. Också ett stort Tack till dem som kom till städdagen och snyggade till varvet. Det är viktigare numer eftersom varvet ingår i Svärdsö naturreservat.

Ta gärna en tur till varvet och se hur fint det är sen nya boden målats röd och allt skräp tagits bort. När du ändå är där så passa på och se över din plats. Lägg upp pallning och kontrollera att allt är i god kondition. Byt ut skräp som du haft i en massa år. Förbered även inför hösten då alla ska ha en press under båten när den tvättas av, läs om båtbottentvätt i separat artikel på hemsidan.

Om någon önskar avspolning före upptagningen över spolplatta så anmäl det till varvschefen: sten.ahlgren@swipnet.se senast 1 augusti. För avspelning gäller:

- att båtägaren har ett par medhjälpare
- att någon spelförare accepterat att hjälpa till att köra slipvagnen
- att båtägaren har förberett med högtryckstvätt mm
- att avgiften per 30 minuter är 700 kr, 500 kr till spelföraren och 200 kr till klubben för driftskostnader.

Båtägare vid Vårgärdsbryggan uppmanas att tillsammans se till att placera om ballasten så att bryggan kommer i våg samt laga trägarneringen.

Alla bör ta del av instruktionerna för påmastning och inte påbörja matning förrän allt är väl förberett. Att strula en timme med mastningen är inte acceptabelt. Är allt väl förberett ska det räcka med en kvart. Gå ihop med några andra och lär er varandras riggar så går allt som en dans!!

I framtiden kommer inte klubben att acceptera att inte alla lämnar båtägarförsäkran innan sjösättningen. I år lämnade endast 60 % in sin försäkran. Ingen försäkran ingen sjösättning gäller framöver!!

Trevlig båtsommar!!

 //Styrelsen

Läs hela inlägget »
Etiketter: sjösättning, varvet
Som vanligt är det städdag tätt inpå sjösättningen, 18:30 den 7 maj.

Korv och öl utlovas, samt ett  unikt tillfälle att förvärva klubbens snygga nytillverkade vimpel.

Väl mött!
Läs hela inlägget »

Aktiviteter

Arkiv