2021 > 05

Tack alla för en väl genomförd sjösättning. Alla utom några klenoder kom i böljan under lördagen i finns väder med hjälp av duktiga kranförare.

På tisdag den 11 maj är det städdag och då ska allt ihopsamlat skräp iväg, som vanligt lyckas vi fylla en container. Kors vad mycket som lämnas kvar och måste tas bort genom klubben försorg varje år fast det är var och en som ska ansvara för städning och bortforsling av eget skräp.

Under städdagen kommer flitiga medlemmar att hjälpa till även med underhåll av bodar och utrustning. Känner du för att ge ett handtag – kontakta varvschefen eller bryggchefen så får du tips på insatser.
 
OBS till hösten måste alla som vill ha sin båt på varvet ordna så att det ligger en kraftig presenning under båten för att fånga upp tvättvatten och slippartiklar.
 
Hav en skön båtsommar//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Aktiviteter

Länkar