2021 > 11

Måndag den 15/11 mellan kl 9-11 kommer det vara ett planerat strömavbrott på Svärdsövarvet meddelar Nacka Energi.

//Varvschefen

Läs hela inlägget »

Det tvättvatten som vi samlar upp i presseningarna under våra båtar då vi tvättar dem har nu renats och resterna samlats upp.

Klubben tvingades dessutom i år tömma tanken där vi samlar upp slam från båtbottentvätt eftersom ett par medlemmar felaktigt tömt spillolja i tankarna för tvättvatten från båtbottentvätten.

Det hoppas vi inte ska behöva inträffa igen.

All spillolja ansvarar varje medlem att själv ta till t ex en återvinningsstation.

Läs hela inlägget »

Aktiviteter

Länkar