2021 > 12

Under hösten har delar av styrelsen fixat en del på varvet. Bland annat en extra motordriven vinsch till mastkranen som går extra långsamt.

Dessutom har vattensystemet gjorts om och en rejäl rensning gjorts i friggeboden. Utanför har en trappa byggts i slänten upp till klubbhuset.

Sedimenteringstankarna har tömts av Ragnsells för att en tank felaktigt fylldes med spillolja.
 På tur är att ordna med ett tappställe till för båtarna utanför klubbhuset och en översyn av manöverdonet till hydraulspelet.

Dessutom ska landgångarna vid Erstaviks- och Vårgärdsbryggan renoveras.

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Även om vi inte kunnat ses på årsmöte senaste åren och ha gemensam städkväll är intresset bland medlemmarna att hjälpa till bra. Nästan alla aktiva medlemmar är också nöjda med den service man får av ideella krafter inom klubben. Detta visade en analys av de 106 svar som kom på enkäten om vad man är kunnig i och villig att hjälpa till med inom Solsidans Båtklubb.

Flertalet medlemmar i klubben som har båt på varvet är beredda att hjälpa till att klippa sly och städa upp. Ett 15-tal kan göra insatser med motor- och röjsåg.

Över hälften av våra medlemmar kan tänka sig att delta i enklare underhåll och målning av byggnader. Många i klubben är alltså händiga. Femton kan ge sig i kast med det mesta.

När det gäller elektrisk kompetens är det ett tiotal medlemmar som kan hjälpa till med enklare el-jobb. Som tur är har varvschefen har både utbildning och intresse för maskiner. I övrigt kan en handfull medlemmar hjälpa till med drift och underhåll av klubbens maskiner.

Flertalet medlemmar är beredda att hjälpa till inom klubben men på lite olika tider. En femtedel vill inte alls bidra med arbetsinsatser.

Knappt hälften anser att verksamheten i klubben mycket bra. Lika många anser att den är bra. Medan ett 10-tal anser att servicen är medelmåttig.

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Aktiviteter

Länkar