2022

700 kg skrot

Trots att klubben på städdagen i våras samlade in och körde bort en släpkärra full med metallskrot lyckades några i styrelsen plocka ihop till en kärra till och köra till återvinning. Förhoppningsvis lär sig medlemmar att ta hand om sitt eget skräp och skrot någon gång.

Dessutom samlades ett lass med övergivna platspresenningar ihop. Det tål att påpekas igen att varvet ligger inom ett naturreservat.

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Ny mastvagn

Klubbens eminenta kassör och ordförande har av skrot och ett par hjulaxlar svetsat ihop en ny mastvagn. Tanken är att ha flera bra mastvagnar så att det går snabbare att masta på och av.

Läs hela inlägget »

Nu finns det en ny och tydlig instruktion för dig som har trailer hos oss på varvet. Den instruktionen hittar du HÄR.

Läs hela inlägget »

Glädjande att nästan alla på varvet nu tvättar sina båtbottnar enligt reglerna. Två tankar med smutsvatten är processade så nu finns utrymme för mer vatten inför helgens båtvård. Det finns två mindre tankar i reserv vid miljöbodens långsida - bara att fylla även dessa.

Båtklubben tar miljöarbetet - och medlemmars efterlevnad av detta - på stort allvar. Båtlivet måste kunna kombineras med ett miljömedvetenhet. Vi har kommit en bra bit på vägen men mer finns att göra  vilket vi återkommer om senare.

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Fantastisk båtupptagning

I fint väder (förutom en skur) genomfördes årets upptagning utan mankemang. Många var alerta och hjälpsamma samtidigt som de utförde sin uppgift på bästa sätt. Scouterna sålde hamburgare som aldrig förr. Flera hann med bottentvätt och täckning. Två tankar för tvättvatten från rengöring av båtbottnar fylldes.
 
Som ett led i att klargöra för kommunen att klubben jobbar med utfasning av förbjudna bottenfärger (TBT) kommer styrelsen att med hjälp av kommunens XRF-mätare kontrollera alla båtbottnar i höst. Båtar med kvarvarande TBT-färgrester måste saneras.
 
OBS – ingen får ha värmare eller kontinuerlig laddning av batterier. El-sladd till laddare ska vara märkt med ändamål och namn. Omärkta sladdar kommer att dras ur skåpen.

/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Tack vare en skrotningspremie från Havs- och vattenmyndigheten kan Båtretur erbjuda möjlighet för enskilda och kommuner att kostnadsfritt lämna båtvrak till skrotning.

Båtar upp till tre ton kan lämnas in till någon av de tjugofem olika anläggningarna som finns i landet. Om du inte själv kan transportera din båt, kan Båtretur, mot ersättning, frakta den åt dig. Båten behöver vara sanerad från miljöfarligt avfall.

Båtretur är ett nationellt nätverk för miljömässigt korrekt insamling och återvinning av fritidsbåtar. Målsättningen är att det via Båtretur ska vara enkelt att få hjälp med hela processen att ta hand om en uttjänt båt oavsett om du är privatperson, båtklubb, försäkringsbolag, fastighetsägare, båtvarv, kommun eller annan aktör. Bakom nätverket står SweBoat, Båtskroten och Stena Recycling. Mer om detta i filen nedan.

Läs hela inlägget »

Mastskjulen är öppna och telfern (mastkranswinschen) är uppstartad för avmastning - samt lagad - efter att någon varit vårdslös och dessutom glömt att meddelat att problem uppstått. Vid avmastning ska i första hand telfern användas och som reserv finns handvinschen. Kontrollera att kedja/vajer inte tar i någon kabel utan hänger fritt i samband med att du/ni fäster slingen runt masten. Var försiktig med knapparna på manöverdonet. Med ett lätt tryck på mittknappen får du masten att lyftas sakta. Vid hårdare tryck ökar hastigheten. Händer något med Telfern så kontaktar du/ni omedelbart någon i styrelsen så att den nyinstallerade reservvinschen kan tas i drift eller Telfern lagas igen om det går.
 
OBS – i mastskjulet får inga bommar förvaras utan endast master utan vant och med vajrar och linor väl uppbundna. Placera masten så att fler får plats.
 
Efter avmastningen får inte båten lämnas vid varvets brygga eller bojar. Där får båtar endast förtöjas i samband med upptagningen.
 
Vattnet på varvet sätts på i samband med upptagningen och startas med en timer på friggeboden. Sen är det i gång 8 timmar innan timern måste startas igen.
 
I somras stals den lilla röda roddbåten. Nu har vi fått en något bedagad jolle från Stefan Mälstad.
Åror finns om inte annat i sticket bakom miljöboden. Efter användning ska jollen med hjälp av det lilla spelet dras upp helt.
 
Upptagningen inleds lördag den 24 september i arla morgonstund. Som vanligt kör vi med två kranbilar. Kom i tid och ha linor på båten klara samt stöttor och pallning på plats samt den obligatoriska kraftiga presenningen på marken.
 
När det inte stör det gemensamma arbetet i laget går det bra att köpa hamburgare och fika av scouterna. På plats för att hjälpa alla ut och in från båtar finns Tim.
 
Tvätta av båtbotten och samla upp tvättvattnet i en av tunnorna på pirrorna. Töm det i tankarna vid miljöboden. Fyll en i taget. Efter att du tömt spolar du ut tunna och lindar upp slang och sladd.
 
Med lite tur får vi ett par fina höstdagar med trevlig gemenskap på varvet som avslut på en fin båtsommar.
 
//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Sjösättningslistorna är klara! Kolla igenom att de stämmer och hör av dig till varvschefen om något är oklart. Klicka HÄR för att komma till listorna.

Du som har trailer på varvet måste flytta dessa snarast möjligt. Omärkt trailer förflyttas och säkras av varvsledningen.

Läs hela inlägget »

Sjösättning i strilande regn
Årets sjösättning vart blöt på mer än ett sätt. Tyvärr blev det blött om nosen och inte bara om skrovet under dagen.

Alla tycks överlevt med hjälp av gott fika och hamburgare som scouterna fixade. Sjösättningen flöt på tills näst sista båt då man misslyckades med synkroniseringen mellan huvudspel och neddragningsspel.

Vajern till huvudspelet kördes ut för fort och trasslade in sig på trumman. Efter mycket slit fick man ut vajern och kunde avsluta sjösättningen. Nu återstår att köpa ny vajer och genomföra ett byte. Teknik och rutiner behöver ses över.

Rent varv efter storstädning
Traditionsenlig och välbehövlig städning av varvet utfördes av ett trettiotal medlemmar efter sjösättningen. Två containrar fylldes med brännbart skräp och ris och en massa järnskrot plockades ihop för transport till Östervik innan alla avnjöt årets korv och potatissallad som Helle, Ralph och Martin fixade.

Städpengen som alla brukar få som deltar går i år i stället till Ukraina.

Läs hela inlägget »

Nackas miljöenhet besökte varvet för att kontrollera klubbens miljö. Inspektörerna var i stort sett nöjda med vad de såg. En del kritik riktades mot att det fanns lämnade färgburkar, pressar och gammalt virke liggande.

De var klart intresserade av vårt sätt att ta hand om vatten från båtbottentvätt och accepterade vår modell med att var och en tar hand om spillolja mm och lämnar till återvinning. En fråga som klubben måste ta tag i är att se till att alla båtar är fria från TBT-bottenfärg. Även om den är övermålad för att TBT läcker igenom. Inspektörerna rekommenderade läsning av Transportstyrelsens rapport 'Skrovmålet' på nätet: https://www.transportstyrelsen.se/skrovmalet
 
Styrelsen rekommenderar dem som har TBT-skikt att läsa om Bullandö Marinas saneringsprojekt.

Läs hela inlägget »

Här kommer lite information ifrån NFBK angående vårens arbetsdag på Härsö. Arbetsdagen är planerad till söndag den 29 maj, med samling på ön kl.10.
 
Anmälan sker till  lars.hultman@nackabk.se  senast den 21 maj.
 
Om man önskar dela transport, så rådgör man detta med Lars i samband med sin anmälan.

//Styrelsen på NFBK

Läs hela inlägget »

Fakturor för årets medlemskap och bryggavgifter har nyligen skickats ut.

Kontrollera fakturan lite extra i år då detta är första gången med det nya medlems- och faktureringssystemet och fel kan ju ha smugit sig in. I augusti kommer fakturorna för vinterplatserna.

Kontakta klubbens kassör på solsidans.bk@gmail.com vid frågor!

Läs hela inlägget »

Skota Hem i Saltsjöbaden gör det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att få uppleva känslan att vara ett med havet, vinden och båten. Därför ordnar Rotary varje år en nätauktion och en Sjöloppis där alla intäkter ograverat går till deras verksamhet Förra året blev bidraget 75 000 kr.

I år sker auktionen den 26 april till 20 maj och Sjöloppis lördagen den 21 maj på KSSS Hamnplan i Saltsjöbaden.

Auktionen fylls successivt på med nya objekt och går att följa på: https://rotarysaltis.farleden.net/auktion/
 
Om du känner att du vill bidra med  något säljbart med marin anknytning är det bara att kontakta Rotary på sjoloppis@rotarysaltis.se så ordnar vi med leveransinfo eller hämtning. Vi söker material som har en koppling till sjö och fritid i vid bemärkelse, allt från instrument till säkerhetsutrustning, från fritidskläder, block och beslag till marin kuriosa

Läs hela inlägget »

Årets båtsäsong drar i gång på allvar i och med sjösättningen lördag den 7 maj. Det är viktigt att du tar reda på tid för samling och start för ditt lag på hemsidan eller klubbhuset.
 
Två kranbilar är bokade, vattnet är i gång och sätts på med timer på friggeboden.
 
Kom ihåg att torrslipning (även med dammsugare) och tvätt med högtryck inte får ske efter 24 april. Detta för att inte sjössättningsklara båtar ska smutsas ner.
 
Vid sjösättningen gäller att du:
-        kommer i tid tillsammans med medhjälpare
-        har med pengar eller swish för köp av scouternas mat/fika
-        har båten är helt klar med linor i för och akter samt midskepps, max 8 m långa
-        har städat upp och tagit hem allt skräp runt båten
-        funderat igenom den uppgift du brukar ha i laget
-        deltar i lagets arbete tills lagets alla båtar är i sjön och lagbasen avslutar arbetet
-        kör båten till ordinarie plats snarast. Inga båtar får ligga kvar vid varvet längre tid
-        kommer ihåg att påmastning inte får ske när sjösättning pågår
-        skriver upp dig på lista för påmastning
-        har mast och rigg helt klara innan du tar plats vid mastkran och inleder påmastning
 
Vid sjösättningen finns Tim på plats med en jolle och hjälper till med transport till och från båt vid boj.
 
Scouterna har servering av korv, hamburgare, bullar, läsk och kaffe vid klubbhuset
 
I klubbgemenskapen ingår att delta i städningen av varvet torsdag den 12 maj kl 18.30. Det är mycket sly som ska klippas, skräp/skrot som ska samlas in, fönster som ska oljas och bryggor som ska fixas. Städningen avslutas med traditionell korvgrillning.
 
Välkommen till sjösättningen!
 
Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

Ny pumpstyrning har installerats på varvet för att säkra driften.

Om du kommer till varvet och märker att det inte finns något vattentryck får du gå ner till friggeboden och trycka en gång på timern som sitter på husväggen. Sjövattenpumpen startar då och systemet är därefter trycksatt i 8 timmar innan timern åter bryter.

Bilderna oven visar var timern är placerad.

Hör av er till varvschefen med eventuella frågor!

Läs hela inlägget »

Nu är laglistorna klara som anger tid och lag per båt. Dessa hittar du här.

Läs hela inlägget »

Nu är vattnet påslaget på varvet. Systemet har uppgraderats och vissa tappställen har lagts till. 

Mastskjulet är också öppnat så att medlemmar kan fixa med sina master.

Snart är det sjösättning, håll utkik efter lagistorna som publiceras inom kort här på hemsidan.

Läs hela inlägget »

TID:    tisdag den 29:e mars 2022 kl. 19.00 
Lokal: Scoutgården Briggen, vid Saltsjöbadens Samskola, Tattby
 
Vid kaffet och semlan efter årsmötet berättar Mats Bergryd om byggandet av segelbåten Shogun 50.
 
Handlingar: 
1.      Kallelse, verksamhetsberättelse och årsrapport
2.      Underhållsplan
3.      Revisionsrapport
4.      Avgifter 2022 och avgiftspolicy
5.      Valberedningens förslag
6.      Reviderade stadgar
7.      Reviderade ordningsregler
8.      Utredning av upptagningssystem
9.      Riskanalys
10.    Miljöplan
11.     Exempel på båtplatsavtal

Alla handlingar hittar du genom att klicka här
 
Kom ihåg att gå in på din sida i medlemsregistret BAS och komplettera uppgifter om telefon med mera.
 
Styrelsen
Solsidans Båtklubb

Läs hela inlägget »

Pandemin fortsätter att påverka båtlivet. Ännu ett år utan båtmässa gör att det blir svårare med den mentala omställningen till båtsäsong. Det är väl stor risk för att vi heller inte kan ha årsmöte i Briggen med kaffe och semla.

Men ge inte upp hoppet än – vi avvaktar med att ta ställning. Styrelsens målsättning är att årsmötet hålls en av de sista dagarna i mars. Bered er på en spännande läsning. Vi har nämligen valt att inför årsmötet se över (korta och modernisera) stadgar, reglementen med mera. Allt material kommer i god tid inför mötet, vare sig det blir fysiskt eller digitalt.
 
Upprustningen av klubbens anläggningar fortgår. Ny landgång är på plats på Erstaviksbryggan och arbetet med ny landgång på Vårgärdsbryggan pågår. Där blir arbetet mera omfattande för att tidens tand även nött på fundamenten. Men förstärkningar av dem får avvakta tills det blir lågvatten på försommaren. På varvet översynen av vattensystemet kompletteras med ytterligare vattenpost på hyllan där scoutbåtarna står.
 
Glöm inte att fylla i båtägarförsäkran under fliken miljö.
 
Vi ses under på varvet när vårsolen tittat fram
 
// Styrelsen

Läs hela inlägget »

Aktiviteter

Länkar