2022 > 09

Glädjande att nästan alla på varvet nu tvättar sina båtbottnar enligt reglerna. Två tankar med smutsvatten är processade så nu finns utrymme för mer vatten inför helgens båtvård. Det finns två mindre tankar i reserv vid miljöbodens långsida - bara att fylla även dessa.

Båtklubben tar miljöarbetet - och medlemmars efterlevnad av detta - på stort allvar. Båtlivet måste kunna kombineras med ett miljömedvetenhet. Vi har kommit en bra bit på vägen men mer finns att göra  vilket vi återkommer om senare.

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Fantastisk båtupptagning

I fint väder (förutom en skur) genomfördes årets upptagning utan mankemang. Många var alerta och hjälpsamma samtidigt som de utförde sin uppgift på bästa sätt. Scouterna sålde hamburgare som aldrig förr. Flera hann med bottentvätt och täckning. Två tankar för tvättvatten från rengöring av båtbottnar fylldes.
 
Som ett led i att klargöra för kommunen att klubben jobbar med utfasning av förbjudna bottenfärger (TBT) kommer styrelsen att med hjälp av kommunens XRF-mätare kontrollera alla båtbottnar i höst. Båtar med kvarvarande TBT-färgrester måste saneras.
 
OBS – ingen får ha värmare eller kontinuerlig laddning av batterier. El-sladd till laddare ska vara märkt med ändamål och namn. Omärkta sladdar kommer att dras ur skåpen.

/Styrelsen

Läs hela inlägget »

Tack vare en skrotningspremie från Havs- och vattenmyndigheten kan Båtretur erbjuda möjlighet för enskilda och kommuner att kostnadsfritt lämna båtvrak till skrotning.

Båtar upp till tre ton kan lämnas in till någon av de tjugofem olika anläggningarna som finns i landet. Om du inte själv kan transportera din båt, kan Båtretur, mot ersättning, frakta den åt dig. Båten behöver vara sanerad från miljöfarligt avfall.

Båtretur är ett nationellt nätverk för miljömässigt korrekt insamling och återvinning av fritidsbåtar. Målsättningen är att det via Båtretur ska vara enkelt att få hjälp med hela processen att ta hand om en uttjänt båt oavsett om du är privatperson, båtklubb, försäkringsbolag, fastighetsägare, båtvarv, kommun eller annan aktör. Bakom nätverket står SweBoat, Båtskroten och Stena Recycling. Mer om detta i filen nedan.

Läs hela inlägget »

Mastskjulen är öppna och telfern (mastkranswinschen) är uppstartad för avmastning - samt lagad - efter att någon varit vårdslös och dessutom glömt att meddelat att problem uppstått. Vid avmastning ska i första hand telfern användas och som reserv finns handvinschen. Kontrollera att kedja/vajer inte tar i någon kabel utan hänger fritt i samband med att du/ni fäster slingen runt masten. Var försiktig med knapparna på manöverdonet. Med ett lätt tryck på mittknappen får du masten att lyftas sakta. Vid hårdare tryck ökar hastigheten. Händer något med Telfern så kontaktar du/ni omedelbart någon i styrelsen så att den nyinstallerade reservvinschen kan tas i drift eller Telfern lagas igen om det går.
 
OBS – i mastskjulet får inga bommar förvaras utan endast master utan vant och med vajrar och linor väl uppbundna. Placera masten så att fler får plats.
 
Efter avmastningen får inte båten lämnas vid varvets brygga eller bojar. Där får båtar endast förtöjas i samband med upptagningen.
 
Vattnet på varvet sätts på i samband med upptagningen och startas med en timer på friggeboden. Sen är det i gång 8 timmar innan timern måste startas igen.
 
I somras stals den lilla röda roddbåten. Nu har vi fått en något bedagad jolle från Stefan Mälstad.
Åror finns om inte annat i sticket bakom miljöboden. Efter användning ska jollen med hjälp av det lilla spelet dras upp helt.
 
Upptagningen inleds lördag den 24 september i arla morgonstund. Som vanligt kör vi med två kranbilar. Kom i tid och ha linor på båten klara samt stöttor och pallning på plats samt den obligatoriska kraftiga presenningen på marken.
 
När det inte stör det gemensamma arbetet i laget går det bra att köpa hamburgare och fika av scouterna. På plats för att hjälpa alla ut och in från båtar finns Tim.
 
Tvätta av båtbotten och samla upp tvättvattnet i en av tunnorna på pirrorna. Töm det i tankarna vid miljöboden. Fyll en i taget. Efter att du tömt spolar du ut tunna och lindar upp slang och sladd.
 
Med lite tur får vi ett par fina höstdagar med trevlig gemenskap på varvet som avslut på en fin båtsommar.
 
//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Aktiviteter

Länkar