Miljö

Miljöplan

Det är viktigt att alla medlemmar följer klubbens miljöplan med regler för tvätt av båt, användning av kemikalier samt hantering av avfall.

Svärdsövarvet ligger inom ett naturreservat och det är därför extra viktigt att vårda miljön på och kring varvet.

Sanningsförsäkran gällande bottenfärg

Båtar får t ex bara ha godkända bottenfärger. Har båtens bottenfärg inte krontrollerats med XRF-mätare kan ägaren fylla i nedanstående sanningsförsäkran och lämna till styrelsen.