Kontakt & medlemskap

Ordförande:        solsidansbk+ordförande@gmail.com
Varvschef:           solsidansbk+varvschef@gmail.com
Bryggchef:          solsidansbk+bryggchef@gmail.com
Medlemsfrågor:  solsidansbk+medlem@gmail.com

Ekonomi:             solsidansbk+kassör@gmail.com
Webb:                   solsidansbk+webb@gmail.com

Adress

Solsidans Båtklubb
Älgövägen 200 
133 37 Saltsjöbaden
Org nr: 814000-0889
BG nr: