Miljön på varvet

Miljön på varvet är viktig för att Svärdsövarvet ligger inom ett naturreservat. Varje medlem är ansvarig för de föroreningar man orsakar. Ingen får lämna skräp eller oljor och kemikalier på varvet. Efter avslutat arbetet tas allt med hem och lämnas för återvinning.

För att uppfylla Havs- och vattenmyndighetens krav på hantering av giftiga bottenfärger antog klubben 2014 en miljöplan och byggde en reningsanläggning med stöd från det statliga LOVA-bidraget.

Alla som har båt på varvet måste placera en kraftig presenning under båten för att fånga upp tvättvatten och slipdamm. Vid tvätt formas en bassäng genom att presenningens sidor binds upp mot stöttor eller dylikt. Efter tvätt pumpas vattnet upp i en av de tunnor på pirra som klubben har och förs till miljöboden för rening.  Se under rubriken instruktioner eller i presentationen nedan.

Vid slipning ska dammsugare kopplas till slipmaskin och färgrester lämnas till kommunens kretsloppscentral.

All tvätt med högtryck och slipning ska vara avslutade minst två veckor före sjösättning för att inte smutsa ned övriga båtar.

Efter sjösättning har klubben varje vår en städkväll för att rensa bort sly och snygga till på varvet. Då passar vi också på att hjälpas åt med underhåll av bodar, maskiner och bryggor.

Miljöplan