Styrelse

Ordförande

Namn - Lars Fladvad

E-post - solsidansbk+ordforande@gmail.com

Telefon - 070-644 46 84

Varvschef / vice ordförande

Namn - Lars Öberg

E-post - : solsidansbk+varvschef@gmail.com

Telefon - 070-413 24 85

Bryggchef

Namn - Mats Hallgren

E-post - solsidansbk+bryggchef@gmail.com

Telefon - 08-717 12 21, 072-723 12 21

Kassör

Namn - Hans Lissell

E-post - solsidabsbk+kassör@gmail.com

Telefon - 070-316 08 09

Suppleant

Namn - Helena Wiström

E-postsolsidansbk+medlem@gmail.com

Telefon - 0739-64 07 34

Suppleant

Namn - Gustaf Tham

E-post - gms.tham@gmail.com

Telefon - 08-717 04 70, 070-643 48 50

Suppleant

Namn - Peter Nilsson

E-post - peter.nilsson@if.se

Telefon - 08-717 18 41, 0702-37 46 81

Webbredaktör (adjungerad)

Namn - Theo Hammar

E-post - solsidansbk+webbredaktör@gmail.com

Telefon - 0707-330 510

Kontakta styrelsen