2020 > 04

Hej bästa klubbmedlem!

Årets sjösättning äger rum lördag den 2 maj med start kl 07.00. Lagen närmast sjön sjösätter först.
Samling av lagen sker ute vid respektive lagområde, men inte i vägen för pågående sjösättning.
 
Tidpunkt för samling:
Lag 6 och 7 kl 07.00
Lag 5 kl 08.00
Lag 4 kl 08.30
Lag 3 kl 10.15
Lag 2 kl 13.00
Lag 1 kl 15.30

Alla måste respektera huvudregeln att hålla två meters avstånd till varandra samt att följnde gäller:

  • Scouterna kommer inte att hjälpa till med sedvanlig trevlig försäljning, utan alla får ta med egen fikakorg.
  • Påmastning får inte ske under sjösättningen för att minimera trängsel och underlätta sjösättningen.
  • En båtförare är vidtalad som hämtar in och kör ut till våra båtar. OBS med krav på avstånd i båten.
  • Alla som inte har uppgifter uppmanas att hålla social distans och inte störa sjösättningen.
  • Efter att lagets arbetspass är avslutat och alla sett till att respektive uppställningsplats med närmaste omgivning är städad körs båtar till ordinarie förtöjningsplats.
  • Städningen av varvet med tillhörande traditionell korvgrillning ställs in i år. Det är därför ett krav att alla hjälper till med att städa inte bara sin plats utan även närmast runt den. Allt skräp tas hem och pallning staplas snyggt. Den obligatoriska pressen under båten viks ihop. Kom ihåg tatt varvet ligger inom ett naturreservat!!


Styrelsen hoppas att kunna bjuda in till mindre insatser på varvet senare och i mindre grupper för att
snygga till stranden, rensa och samla ihop virke, måla bodar, fixa ett par nya brygglämmar med mera.
 
Styrelsen tar även gärna emot förslag på andra arbetsinsatser för att hålla klubbens anläggningar i trim.
Men också erbjudanden om att hjälpa till.
 
Väl mött till en annorlunda sjösättning!
Styrelsen
 

Läs hela inlägget »

Laglistorna är klara inför vårens sjösättning.

Du som är medlem hittar dem här.

Vattnet är dessutom påslaget på varvet, så nu kan vårrustningen börja!  

Läs hela inlägget »

Bästa medlem!

Vårt virtuella årsmöte blev det hittills mest välbesökta årsmötet fast det inte bjöds på semla och berättelse till bildspel. Drygt 70 medlemmar tog chansen att sluta upp bakom styrelsen. Det tackar vi för och lovar leverera även i år.
 
Alla funderar säkert på årets vårrustning och sjösättning. Styrelsen har övervägt vad som är möjligt och lämpligast för att minimera risk för smittspridning. Med utgångspunkt från regeringens och folkhälsomyndighetens propåer bedömer styrelsen att vårrustning kan utföras utan risk eftersom alla är vid sina båtar och det sällan är rusning till varvet. Det viktiga är att respektera kravet på avstånd.
 
Sjösättningen innebär att fler är på varvet, men det brukar inte vara folksamlingar med mer än 50 personer. I varje lag brukar 10 – 15 personer delta och samling före och efter kan ske utomhus.
 
Sjösättning genomförs därför som planerat lördag den 2 maj.
 
Villkor som gäller:
- Alla håller avstånd och endast medverkar om de är friska. Är man förkyld får man skicka en ersättare.
- Scouternas servering ställs in för att minimera närkontakter.
- Påmastning får utföras enskilt om riggen är klar i förväg och masten endast sätts på plats och spänns fast med toppstag.
 
Styrelsen har kontaktat kranbolaget och det är möjligt att flytta fram sjösättningen till juni om nya direktiv kommer från regering eller FHM, men det är i nuläget inte troligt att smittrisken är mindre att döma av den erfarenhet som myndigheterna får efter kontakt med andra länder.

Styrelsen hoppas med denna information att alla planerar för sin vårrustning i god tid så att vi undviker trängsel på varvet de sista dagarna.
 
Det är osäkert om vi kan genomföra en traditionell städning på varvet efter sjösättningen.
Därför måste alla ovillkorligen städa upp på sina platser och i den närmaste omgivning­en. Det behövs en del gemensamma insatser på varvet i vår, men hur de ska lösas ber styrelsen att få återkomma om.
 
Förhoppningsvis klingar Coronaviruset av i likhet med sina influensa-diton till sommaren så att alla får en fin båtsommar.
 
Vårhälsningar
Styrelse

Läs hela inlägget »

Solsidans Båtklubb har nu genomfört ett digitalt årsmöte med stöd av ett frågeformulär på webben. Detta på grund av den pågående pandemin. Glädjande har hela 77 personer deltagit vilket är mer än dubbel uppslutning än vid ett normalt fysiskt årsmöte, vilket är glädjande, om än inte alls lika trivsamt. Semlor får vi förhoppningsvis avnjuta nästa år!

Styrelsen kommer ha ett konstitutionerande möte snart.

Inom kort publiceras årsmötesprotokollet på sedvanlig plats för dig som är medlem här (klicka). 

Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte

Aktiviteter

Länkar