Välkommen till Solsidans båtklubb!

Solsidans Båtklubb är en fritidsbåtsförening i Saltsjöbaden för båtägare skrivna i Nacka. Föreningen är ideell och har funnits sedan slutet av fyrtiotalet.

2023

Bäste medlem!

I och med omställning till sommartid och båtmässan får båtsäsongen anses igång fast det just nu är snöglopp.

Klubben har haft årsmöte med semla till kaffet och en intressant redovisning av navigationsappar. Bästa semlan från Artipelag serverades och bästa appen ansågs Navionics Boating vara. Stoppa in den i en Samsung Tab Active så har du ett flexibelt och robust hjälpmedel för att undvika grundkänning.
 
Det är viktigt att alla medlemmar uppdaterar sina uppgifter i medlemsregister BAS. Klubben har gjort en instruktion, som du finner nedan, så att du kan se till att båtplatsavtalet är signerat och din kemikalieanvändning noterad.

Vi ses på varvet!
//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Dan Sone höll ett mycket intressant föredrag på årsmötet gällande test av flertalet navigationsappar. Flera personer har efterfrågat presentationen som nu finns tillgänglig för medlemmar att beskåda här.

Läs hela inlägget »

Kallelse till årsmöte

Välkommen till årsmöte i Solsidans Båtklubb tisdag den 14 mars kl 19.00 i Briggen, sjöscouternas byggnad intill Saltsjöbadens Samskola.

Kallelse med verksamhetsberättelse, årsredovisning, budget och avgifter samt underhållsplan, avgiftspolicy och valberedningens förslag hittar du som är medlem HÄR.

Välkomna!

//Styrelsen

Läs hela inlägget »

Efter att årsmötet 2022 antagit nya ordningsregler införde båtklubben nya principer för alla som köar till bryggplats:
 
För att behålla sin plats i kön måste man varje nytt år göra om anmälan. Detta ska ske under perioden 1 januari till 31 mars. Detta för att klubben ska kunna erbjuda en aktuell kölista med aktivt sökande till en bryggplats. Nuvarande kölista består till stor del av passivt köande sen lång tid som i egentligen inte behöver en båtplats. Det leder till ett administrativt merarbete som gör att möjligheterna att förmedla platser försinkas.
 
Om medlem inte gör en bekräftelse varje år under första kvartalet stryks man från kölistan. Har man missat att skicka bekräftelse får man anmäla sig på nytt och därmed komma längst ned på kölistan.
 
Så här bekräftar du din köplats:

  • Gå in i klubbens administrativa system BAS:  https://bas.batunionen.se/
  • Ditt id är din mailadress. (Har du glömt ditt password - begär ett nytt)
  • Klicka på rutan Köanmälan
  • Välj kö:  ”Bga 2023
  • Kryssa i sommarplats och ange uppgifter om båten
  • Klicka på Skicka din ansökan och logga ut ur BAS efter att du kontrollerat dina uppgifter i övrigt.
Läs hela inlägget »


Båda organisationerna har ordnat miljömöten för båtklubbar med fokus på att åtgärda båtar som har förbjudna bottenfärger. Både statliga myndigheter och Nacka kommun driver frågan. Solsidans Båtklubb kommer i vår att mäta alla båtbottnar för att kartlägga förekomst av förbjudna bottenfärger. Därefter kommer styrelsen att föreslå gemensam sanering.
 
Andra miljöfrågor som togs upp var krav på marksanering, hantering av avfall samt arbetet med Nämdöskärgårdens nationalpark.
 
Bygge av mastvagnar i egen regi
Styrelsen går allt mer inför att utföra underhåll i egen regi i stället för att anlita dyra entreprenörer. Bryggor, vattensystem och hydraulspel har vi bland annat arbetat med. I höst har två nya mastvagnar byggts av metallskrot på varvet.

Läs hela inlägget »

Aktiviteter

Arkiv