2014

Den 2 november vid lunchtid förtöjer robotbåtten Ystad vid Sune Carlssons båtvarv i Saltsjöbaden.

Robotbåten Ystad ägs av Statens Maritima Museer och drivs av Föreningen Svenska Robotbåtar. Guidade turer ombord erbjuds besökare med initierade berättelser från tiden då hon var i aktiv tjänst.

Ystad sista år i Marinen var 2005 och var livstidsförlängd till 2012, så det är ett hyfsat modernt fartyg.

För de som är intresserade finns möjlighet att åka med henne senare på eftermiddagen till Gålö.
Transport därifrån går att ordna, vi lovar en upplevelse utöver det vanliga, med ca 40 knop och 13 000 hästkrafter.

Mer info finns på www.robotbatar.se
Läs hela inlägget »
Nästa höst kommer klubben att ha ett reningsverk i drift för att rena tvättvatten från dem som använder biocidbottenfärg. De spolplattor som klubben anlagt kan användas innan torrsättningen av den som vill hyra in en spelförare. Under upptagningen får de inte användas. Det tar för lång tid att stoppa upp 10 minuter för att tvätta över spolplattorna.

På försök har jag istället lagt ut en begagnad presenning från Jonsered under båten och vikt upp kanterna till en bassäng.

Efter spolning och avskurning hade jag cirka 30 lite spolvatten i lågpunkten. Det sög jag upp i en tunna monterad på en pirra. Pirran kör man sen till reningsverket och suger över tvättvattnet i en uppsamlingstank. Pressen spolade jag ren och sög upp även det sista vattnet. Kvar i lågpunkten låg lite krossade havstulpaner.

 Klubben rekommenderar alla att gå in för denna lösning. Det gör att upptagningen kan rulla på som vanligt. Efter avslutat arbetspass kan var och en tvätta sin båtbotten, spola av med högtryck och borsta av med en grov Skotch Bright (brun), skölj och botten är klar att måla. Alla former av slipning är onödigt tungt och skitigt arbete i jämförelse med denna metod.

 Klubben kommer att organisera inköp av pressar. En begagnad Jonsereds-press på 7*4,5 meter kostar cirka 1000 kr.

/Lasse Fladvad, ordförande SBK
Läs hela inlägget »
Rensa skåp och lådor på gamla båtprylar som du inte använder längre. Stiftelsen Skota Hem samlar med Rotarys hjälp in saker som kan säljas på den loppis som KSSS ordnar en helg i maj varje vår för att få in pengar till Skota Hems seglingar för personer med funktionsnedsättning.

Att få segla själv i en minitolva ger dessa ungdomar ökat självförtroende, självkänsla och större självständighet: De ger dem aptit på sjöliv och livet i övrigt. De får pröva på nått nytt som i sällskap av glada seglare.

Läs mer om Skota Hem på:  http://www.skotahem.se
Läs hela inlägget »
Etiketter: skota hem
Efter fantastiskt fin upptagningshelg där båt för båt lämnade sitt rätta element på löpande band är det nu dags för vintervila.

Men först ska motorerna få sin sedvanliga slatt glykol. Montera en balja eller hink underavgasröret för samla upp glykolen. Den går bra att använda igen. Öppna alla kulventiler vid genomföringar till ¾ öppet. Surra fast presenningarna med elastiska stroppar eller hängande tyngder.

Lås fast stegar och ta hem drev, elektronik och annat stöldbegärlig utrustning.

 STORT tack till klass 5 i Neglinge skola som stod för serveringen. Hamburgare och bakverk smakade härligt!
Läs hela inlägget »
Nu är telfern monterad och klar för avmastning, även den lilla mastkranen är driftsatt.

Observera att telferns huvudbrytare vid mastskjulklets högra ingång skall slås till / av före och efter användning.

Laglistorna är också uppdaterade sedan de lades upp första gången, så ta en extra titt!
Läs hela inlägget »
Flera segelbåtar fattade eld och brann i Pålnäsviken under dagen idag.

Läs detaljer i följande artikel:

http://blåljus.se/display.asp?newsID=12065&visa=bilder&mapp=public_pictures/140904_batbrand
Läs hela inlägget »
Nu är alla laglistor klara inför torrsättningen, du hittar hem HÄR.
Läs hela inlägget »
Etiketter: torrsättning
Dessvärre var den bojliggande båt som träffades av blixten och därefter hastigt sjönk utanför Svartviken för två nätter sedan en båt som hörde till en varvskmarat. Båten hörde till fjärde laget.

Som synes på bilden är det bara masttopppen som sticker ovan vattenytan. Denna har försetts med boj och radarreflektor i väntan på bärgning som kommer ske måndagen den 11 augusti.

"Sannolikheten för blixtnedslag i en segelbåt beror på flera faktorer och ökar med båtens masthöjd och åskvädrets intensitet. I ett normalt åskväder i Sverige är sannolikheten för att en båt med 10 meters mast direkt skall träffas av blixten av storleksordningen 1:1000. Denna sannolikhet påverkas inte nämnvärt av om båten är åskskyddad eller ej.Ca ett trettiotal segelbåtar träffas varje år av blixten."
[Källa: Avdelningen för elekticitetslära, Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet]

 
Här ses båten bärgas. Enligt expert på SXK hade troligen logg- och lodgivarna tryckts ur sina fästen av tryckvågen, vilket förklarar att båten sjönk snabbt och utan andra direkta skador.

På Kryss & Till Rors

Svenska Kryssarklubben lät göra en analys som de publicerade i sin tidning, se nedan.

Läs hela inlägget »
Etiketter: blixt
Klubbens flitige varvschef Sten Ahlgren samt övriga i styrelsen har grävt upp gamla ledningar på övre varvet inför utplaningen av ytan.

Vid sjön har ett däck byggts för jollar och klubbens roddbåtar. Med lite tur får vi även klubbhusen målade i sommar.

Styrelsen förbereder anläggandet av spolplatta genom att undersöka olika alternativ, ta in offerter och ta fram handlingar.
Läs hela inlägget »
Etiketter: varvet, styrelsen
Ett 20-tal medlemmar deltog i det extra mötet förra onsdagen för att ta ställning till om klubben ska eller inte ska satsa på en spolplatta och en reningsanläggning. Utgångspunkten är att kommunen kräver att klubben anlägger en spolplatta med tillhörande reningsanläggning om vi ska fortsätta att ha båtar som är målade med biocidbottenfärger. Efter kommunens beslut sökte klubben LOVA-bidrag till att anlägga en spolplatta hos länsstyrelsen. Klubben har fått upp till 245 000 kr som delfinansiering av en spolanläggning. Som alternativ till spolplatta kan klubben, dock utan statsbidrag satsa på torr­slipning med och insamling av dammpartiklar eller på borsttvättning av båtar en eller ett par gånger per säsong.

 Mötet inleddes med att klubbens ordförande Lars Fladvad och varvschefen Sten Ahlgren visade var spolplatta och reningsanläggning föreslås placeras. För- och nackdelar med olika lösningar diskuterades. Medlemmen Odd Klofsten presenterade ett alternativ som baseras på att klubbens medlemmar istället nyttjar båtbottentvättar två till tre gånger per säsong. För att kunna utnyttja statsbidraget fullt ut förslog styrelsen mötet att i höst bygga en eller två spolplattor samt en reningsanläggning för behandling av kontaminerat vatten

 Mötet beslutade med acklamation att ge styrelsen i uppdrag att söka nödvändiga tillstånd samt anlägga en spolplatta på varvet. Styrelsen får i uppdrag att välja lämplig lösning och även utreda hur en anläggning alternativt kan nyttjas för att öka flexibiliteten vid upptagningar.

 För beslutet var utöver närvarande medlemmar som röstade ja även 23 medlemmar som lämnat in fullmakter. Emot beslutet röstade ett par deltagare samt ett par via fullmakt. En medlem avstod från att rösta.

Bilden är en exempelbild.
Läs hela inlägget »
För att förtydliga och förenkla för alla medlemmar hur grundstrukturen för kostnader för klubben/medlemmar ser ut har styrelsen tagit fram ett policydokument.

Detta dokument kan du som är medlem granska HÄR.
Läs hela inlägget »
Etiketter: policy, avgifter
Välkommen till ett extra möte om spolplatta i Solsidans Båtklubb!

 Onsdag den 18 juni 2014, kl 19.00 på varvet.

Dagordning för mötet:
1.      Mötets öppnande
2.      Val av justerare
3.      Val av ordförande vid mötet
4.      Val av sekreterare vid mötet
5.      Fastställande av dagordning
6.      Redovisning av styrelsens förslag att anlägga spolplatta
7.      Beslut om att bygga spolplatta
8.      Förslag till ändring av stadgar och reglementen
9.      Övriga frågor
10.    Mötet avslutas

VÄLKOMNA!

//Styrelsen

 
Bakgrund
Styrelsen sökte och fick LOVA-bidrag till att anlägga en spolplatta som länsstyrelsen kräver som ett alternativ för att hantera båtar med biocidbottenfärger som flertalet av varvets båtar har. Det finns alternativ, till exempel torr­slipning med och insamling av dammpartiklar eller att inte använda biocidfärg och borsttvätta en eller ett par gånger per säsong.

Styrelsen föreslår att klubben anlägger en platta med tillhörande rening eftersom vi fått ett statligt bidrag till investeringen. Om klubben väljer att ändra inriktning eller skjuter på anläggandet missar vi LOVA-bidraget.

Förslag till beslut: Mötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att söka nödvändiga tillstånd samt anlägga en spolplatta på varvet. Styrelsen får i uppdrag att välja lämplig lösning och även utreda hur en anläggning alternativt kan nyttjas för att öka flexibiliteten vid upptagningar.

 Fullmakt: Om du inte har möjlighet att komma personligen – lämna då en fullmakt till någon betrodd kompis.Skriv bara ett enkelt papper att du ger nn fullmakt att företräda dig under detta möte.
Läs hela inlägget »
Etiketter: miljö, varvet, kallelse
Det är varvschefen som avgör om externa transporter får ske till eller från varvet.

Medlem som utan att inhämta klartecken nyttjar sin nyckel för detta riskerar varvets infrastruktur.

Förra året revs en el-ledning ned av en lastbil vilket ställt till med stora problem och lett till krav på skadestånd.

Om du har frågor kring vad som gäller gällande detta, kontakta varvschef Sten Ahlgren 
på 070-601 07 17.
Läs hela inlägget »
Etiketter: varvet, varvschefen
Ett fyrtiotal medlemmar valde att ägna sin torsdagskväll i förra veckan åt att städa och fixa på varet. I vanlig ordning uträttades storverk i avvaktan på att Ralf Mohlin grillade goda korvar, och Hasse Lissell delade ut hundralappar till alla närvarande som tack för deltagandet.

Se bilder från evenemanget nedan!
loading...
Läs hela inlägget »
Etiketter: varvet, städdag
Sjösättningen gick utmärkt i år igen trots ett kranhaveri som orsakades av en sliten hydraulslang. God samarbetsvilja och väl samtrimmade lag kompenserade dock detta, och alla båtägare kom i havet under dagen med endast en viss försening.

God mat serverad av Da Vinciskolans entusiastiska elever (..och föräldrar), övervägande bra väder med gynnsamma vindar bidrog starkt till en god stämning trots förseningen på ett par timmar.

En eloge till alla som håller rent och snyggt runt sin båt. Passa på och plocka ihop stöttor och ställningsvirke på städdagen nu den 8/5 kl 1830. Pressningar och annat löst material ska tas hem.

Städdag sker alltså nu på torsdag den 8 maj kl 1830.

Hoppas vi ses där!
//Styrelsen
loading...
Läs hela inlägget »
Etiketter: sjösättning, varvet
SKROVET Grill och café har som vanligt öppet vid sjösättningsdagarna

1 – 3 MAJ

Mat– och kaffeförsäljning under sjösättningen sköter vi i klass 5 från
Da Vinciskolan till förmån för vår Gotlandsresa.

Hjärtligt välkomna!
PS: glöm inte kontanter
Läs hela inlägget »
Etiketter: mat
Nu har pump sjösatts och systemet trycksatts, så nu finns det  sjövatten i kranarna på varvet hälsar Gustaf Tham.

Han har dessutom upphittat en nyckelknippa i bomlåset bestående av bomnyckel plus två nycklar - återfås mot beskrivning. Telefon - 08-717 04 70, 070-643 48 50.
Läs hela inlägget »
Etiketter: vatten, varvet
Ett 40-tal medlemmar deltog i årsmötet som gick av stapeln den 25/3 i scoutstugan Briggen. Där fattades beslut om bland annat en ny miljöavgift för att kunna genomföra miljöåtgärder på varvet. Mötet beslutade att ta ställning till ett system för rengöring av båtbottnar vid ett kommande möte när klubben vet mer om krav på miljöinsatser och möjliga lösningar.

Förslag till justering av stadgar antogs och ska följas upp med ett andra beslut. Ändringarna rör främst kallelse med e-post, fakturering och miljöhänsyn. Dag Ek visade bilder från när hans dotter Philippa och hennes pojkvän dök och undersökte bojar, kättingar, linor och spår. Fantastiskt fin insats som ger klubben värdefull kunskap om underhållsbehov!

Mötet avslutades med att Hans Juhlin från SSRS berättade om första hjälpen med hjärtstart innan vi traditionsenligt drack kaffe och åt semlor.

Förtöj båten rätt!
Det är viktigt att alla ser till att båten är förtöjd så att den inte riskerar att hamna snett och skada grannbåtar. Det är lämpligt att ha dubbla linor i aktern. Vid båtbyte är det viktigt att samråda med bryggchef så att lämpliga båtar placeras intill varandra.
Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte, semla
Här är ett inlägg i miljödebatten från medlemmen Kate Farkas:

"Läser just nu i senaste numret av Praktiskt Båtägande nr 3,  om båtklubbarnas bekymmer med spolplattor och bottentvättar. 90% av färgens gifter fälls ut i havet under säsongen. Resterande 10% ska sedan spolas bort över spolplatta.

I Sollentuna kommun har fyra båtklubbar kommit överens med kommunen om att helt gå över till hårda färger och slipper då anlägga spolplatta.

Viggbyholms båtklubb i Täby är en av landets största klubbar. De har investerat i en spolplatta för 1,5 milj kr men eftersom marken arrenderas har klubben bara betalat delar av kostnaden."

Läs hela inlägget HÄR
Läs hela inlägget »
Etiketter: miljö
Härmed välkomnas du som medlem i Solsidans Båtklubb till ordinarie årsmöte!

Tisdag den 25 mars 2014, kl 19.00 i Briggen, vid Samskolan i Saltsjöbaden
.

Dagordning samt alla relevanta dokument hittar du genom att klicka HÄR.

Sakrnar du ett lösenord kan du begära ett genom attg klicka HÄR. Var beredd att kunna ange lagtillhögrighet, båtmodell mm.

Varmt välkomna!

//Styrelsen

OBS!
Samtliga dokument är mailade till samtliga medlemmar. Har du inte fått något mail med dessa beror det sannolikt på att klubben har felaktig mailadress eller saknar mailadress till dig. Hör av dig så att detta kan rättas till! Klubben strävar efter att använda utskick via mail i största möjliga utsträckning.
Läs hela inlägget »
Etiketter: årsmöte
Det stora spelet har ett tag nu hackat och hoppat en del. Det har gränsat till begynnande säkerhetsrisk, kanske framför allt för de som står på vagnen och måste hålla i sig för att inte flyga av.

Tack och lov har vi två kunniga ingenjörer i båtklubben som med liv och lust tagit sig an uppgiften att renovera och serva vårt spel!

Efter isärmontering och ett omfattande detektivarbete över Europa lokaliserades reservdelar och nu är spelet återigen ihopmonterat och verkar fungera bättre än någonsin.

Njut av bilderna nedan.

Stort tack till Gustaf Tham och Peter Nilsson för storartad insats!
loading...
Läs hela inlägget »
Etiketter: varvet, spelet
Sydostan ligger för närvarande på rakt in mot varvet med ca 12-14 m/s i byarna och flera täckställningar och stöttningar gnekar mer än lovligt. Flera presenningar håller på att helt blåsa sönder.

Det finns skäl för oss alla att ta en sväng dit för att se över såväl täckning som stöttning.

En mäktig syn att se en blåsig Erstavik, men mäktigast av allt var nog det vackra havsörnspar som helt oberört vakade i blåsten precis över vårt varv.

Se bildspelet nedan.
loading...
Läs hela inlägget »
Etiketter: vinter, varvet, vaggor, pressening
En fin journalfilm från seglingssommaren 1955 från SVT:s öppna arkiv.

Bara att njuta och komma ihåg att det är 112 dagar kvar till sjösättning.

Tack Kate Farkas för tips!

Se filmen genom att klicka här!


Läs hela inlägget »
Etiketter: segling, kuriosa

Aktiviteter

Länkar