• Startsida

Beslut om spolplatta

Ett 20-tal medlemmar deltog i det extra mötet förra onsdagen för att ta ställning till om klubben ska eller inte ska satsa på en spolplatta och en reningsanläggning. Utgångspunkten är att kommunen kräver att klubben anlägger en spolplatta med tillhörande reningsanläggning om vi ska fortsätta att ha båtar som är målade med biocidbottenfärger. Efter kommunens beslut sökte klubben LOVA-bidrag till att anlägga en spolplatta hos länsstyrelsen. Klubben har fått upp till 245 000 kr som delfinansiering av en spolanläggning. Som alternativ till spolplatta kan klubben, dock utan statsbidrag satsa på torr­slipning med och insamling av dammpartiklar eller på borsttvättning av båtar en eller ett par gånger per säsong.

 Mötet inleddes med att klubbens ordförande Lars Fladvad och varvschefen Sten Ahlgren visade var spolplatta och reningsanläggning föreslås placeras. För- och nackdelar med olika lösningar diskuterades. Medlemmen Odd Klofsten presenterade ett alternativ som baseras på att klubbens medlemmar istället nyttjar båtbottentvättar två till tre gånger per säsong. För att kunna utnyttja statsbidraget fullt ut förslog styrelsen mötet att i höst bygga en eller två spolplattor samt en reningsanläggning för behandling av kontaminerat vatten

 Mötet beslutade med acklamation att ge styrelsen i uppdrag att söka nödvändiga tillstånd samt anlägga en spolplatta på varvet. Styrelsen får i uppdrag att välja lämplig lösning och även utreda hur en anläggning alternativt kan nyttjas för att öka flexibiliteten vid upptagningar.

 För beslutet var utöver närvarande medlemmar som röstade ja även 23 medlemmar som lämnat in fullmakter. Emot beslutet röstade ett par deltagare samt ett par via fullmakt. En medlem avstod från att rösta.

Bilden är en exempelbild.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • fredrik bergstrand » OBS! Ny torrsättningsordning:  ”Hej Sten Kan undertecknad inta samma plats som förra året för min Yxlö 501 båt p..”

  • Anna-Karin Jeppsson » Rustning på varvet:  ”Letar febrilt efter en blå pålboj, men vet inte var de finns att köpa. Vet ni?”

  • Dibya Phuyal » Torrsättningslistor inkl revidering:  ”Hello Solsidan BK, I recently spoke with a fellow båtklubb memeber at DVBK, and..”

  • Theo » Ärade medlemmar!:  ”Hej! Bryggchefen är informerad och kommer kontakta dig i ärendet. MVH Theo”

  • Anders Nilsson » Ärade medlemmar!:  ”Vårgärdsbryggan plats 16 Någon har förtöjt och låst en BRIG på min plats 16 på V..”

Bloggarkiv

Länkar