• Startsida

Extra möte för SBK!

Välkommen till ett extra möte om spolplatta i Solsidans Båtklubb!

 Onsdag den 18 juni 2014, kl 19.00 på varvet.

Dagordning för mötet:
1.      Mötets öppnande
2.      Val av justerare
3.      Val av ordförande vid mötet
4.      Val av sekreterare vid mötet
5.      Fastställande av dagordning
6.      Redovisning av styrelsens förslag att anlägga spolplatta
7.      Beslut om att bygga spolplatta
8.      Förslag till ändring av stadgar och reglementen
9.      Övriga frågor
10.    Mötet avslutas

VÄLKOMNA!

//Styrelsen

 
Bakgrund
Styrelsen sökte och fick LOVA-bidrag till att anlägga en spolplatta som länsstyrelsen kräver som ett alternativ för att hantera båtar med biocidbottenfärger som flertalet av varvets båtar har. Det finns alternativ, till exempel torr­slipning med och insamling av dammpartiklar eller att inte använda biocidfärg och borsttvätta en eller ett par gånger per säsong.

Styrelsen föreslår att klubben anlägger en platta med tillhörande rening eftersom vi fått ett statligt bidrag till investeringen. Om klubben väljer att ändra inriktning eller skjuter på anläggandet missar vi LOVA-bidraget.

Förslag till beslut: Mötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att söka nödvändiga tillstånd samt anlägga en spolplatta på varvet. Styrelsen får i uppdrag att välja lämplig lösning och även utreda hur en anläggning alternativt kan nyttjas för att öka flexibiliteten vid upptagningar.

 Fullmakt: Om du inte har möjlighet att komma personligen – lämna då en fullmakt till någon betrodd kompis.Skriv bara ett enkelt papper att du ger nn fullmakt att företräda dig under detta möte.
Etiketter: kallelse varvet miljö

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • fredrik bergstrand » OBS! Ny torrsättningsordning:  ”Hej Sten Kan undertecknad inta samma plats som förra året för min Yxlö 501 båt p..”

  • Anna-Karin Jeppsson » Rustning på varvet:  ”Letar febrilt efter en blå pålboj, men vet inte var de finns att köpa. Vet ni?”

  • Dibya Phuyal » Torrsättningslistor inkl revidering:  ”Hello Solsidan BK, I recently spoke with a fellow båtklubb memeber at DVBK, and..”

  • Theo » Ärade medlemmar!:  ”Hej! Bryggchefen är informerad och kommer kontakta dig i ärendet. MVH Theo”

  • Anders Nilsson » Ärade medlemmar!:  ”Vårgärdsbryggan plats 16 Någon har förtöjt och låst en BRIG på min plats 16 på V..”

Bloggarkiv

Länkar